Kontaktujte nás

 
Adresa

Vyglancuj.sk

Bernolákova 32

Hlohovec

920 01

Slovensko

 
E-mail
 
Telefón

ING. ĽUBOMÍR trnka

Bernolákova 32, Hlohovec

zapísaný na Okresnom úrade Trnava,
číslo živnostenského registra: 203-3709 

  IČO: 35111356
IČ DPH: SK1079234717

Bankové spojenie:  mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu IBAN: SK46 8360 5207 0042 0589 7518